931420134

GLADY CHRISTINA SAMPOW

PEREMPUAN

FAKULTAS EKONOMI

S1 - MANAJEMEN

2020

OLAHRAGA