PROKLAMASI KEMERDEKAAN DIRI

05 March 2013 00:06:10 Dibaca : 596 Kategori : Motivasiku

PROKLAMASI KEMERDEKAAN DIRI

Saya, Ismail Tangkudung dengan ini

Menyatakan kemerdekaan diri dengan sebenar-benarnya.

Hal-hal mengenai kemalasan, ketidakpercayaan diri, dan kelemahan akan dihapuskan dalam tempoe yang sesingkat-singkatnya.

Gorontalo, 10 Nopember 2012

Atas Nama Pemimpin Diri Sendiri

Bung H.Ismail Tangkudung, S.T., M.T