"Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian." -- Pramoedya A. Toer

UNG

MUHAMMAD SYAWAL RAHMAN - 12 January 2021

Otot Rangka

FAISAL YUNUS - 26 November 2020

Materi Otot Rangka

ISMAN - 26 November 2020

MAHASISWA

Ilmu pengetahuan yang didapat digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Sedangkan untuk melakukan itu semua maka seorang mahasiswa harus punya kemampuan menulis yang baik.