Tata Cara Melakukan Pemupukan yang Baik dan Benar

20 September 2013 20:57:33 Dibaca : 2457

Tata Cara Melakukan Pemupukan yang Baik dan Benar, Berikut adalah beberapa cara melakukan pemupukan tanaman baik pertanian maupun perkebunan.

Tata Cara Melakukan Pemupukan yang Benar

Untuk bisa mendapatkan hasil pemupukan yang memuaskan, tidak hanya penting memakai dosis pupuk yang tepat saja tetapi juga penting diketahui cara pengunaan pupuknya. Dengan berkembangnya teknologi pertanian dan industri, telah melahirkan berbagai produk yang cara pemberiannya lain dari biasanya, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua cara pemberian/memupuk, yakni:

Memupuk dengan cara pemberian melalui akar.Memupuk dengan cara pemberian melalui daun.

1. Memupuk melalui akar
Yaitu segala macam pupuk yang diberikan kepada tanaman lewat akar. Tujuannya tentu sudah jelas, yakni mengisi tanah dengan hara yang dibutuhkan oleh tanaman, supaya tanaman yang ditanam di atasnya tumbuh subur dan memberikan hasil yang memuaskan. Pada umumnya pemberian pupuk melalui akar dapat dilakukan secara:

1. Disebar (broad casting)

Pupuk yang disebarkan merata pada tanah-tanah di sekitar pertanaman atau pada waktu pembajakan/penggaruan terakhir, sehari sebelum tanam, kemudian diinjak-injak agar pupuk masuk ke dalam tanah. Beberapa pertimbangan untuk menggunakan cara ini adalah:
a. Tanaman ditanam pada jarak tanam yang rapat, baik teratur dalam barisan maupun tidak teratur dalam barisan

b. Tanaman mempunyai akar yang dangkal atau berada pada dekat dengan permukaan tanah

c. Tanah mempunyai kesuburan yang relatif baik

d. Pupuk yang dipakai cukup banyak atau dosis permukaan tinggi

e. Daya larut pupuk besar, karena bila daya larutnya rendah maka yang diambil tanaman sedikit

Cara pemupukan ini biasanya digunakan untuk memupuk tanaman padi, kacang-kacangan dan lain-lain yang mempunyai jarak tanam rapat. Kerugian cara ini ialah merangsang pertumbuhan rumput pengganggu/gulma dan kemungkinan pengikatan unsur hara tertentu oleh tanah lebih tinggi.

2. Ditempatkan di antara larikan/barisan

Pupuk ditaburkan di antara larikan tanaman dan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Untuk tanaman tahunan ditaburkan melingkari tanaman dengan jarak tegak lurus daun terjauh (tajuk daun) dan ditutup kembali dengan tanah. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
a. Pupuk yang digunakan relatif sedikit

b. Jarak tanam antara tanaman yang dipupuk cukup jarang dan jarak antara barisan pertanaman cukup jarang

c. Kesuburan tanah rendah

d. Tanaman dengan perkembangan akarnya yang sedikit

e. Untuk tanah tegalan atau darat

f. Bila mengkhawatirkan akan terjadi pengikatan unsur hara oleh tanah dalam jumlah yang cukup besar

 

http://anomali-dunia.blogspot.com/2013/01/tata-cara-melakukan-pemupukan-yang-baik.html

 

Kategori

  • Masih Kosong

Blogroll

  • Masih Kosong